Skela, J., & Sešek, U. (2024). Od globalnih smernic do lokalnih kontekstov: učenje in poučevanje tujih jezikov v Sloveniji. Jezik in Slovstvo, 57(3-4), 63-82. https://doi.org/10.4312/jis.57.3-4.63-82