Virk, T. (2024). Vladimir Bartol in Kocbekov Strah in pogum. Jezik in Slovstvo, 58(1-2), 39‒49. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17567