Smolej, T. (2024). Dekle Eliza in Slovenci. Jezik in Slovstvo, 58(1-2), 151‒160. https://doi.org/10.4312/jis.58.1-2.151‒160