Žbogar, A. (2024). Sodobna slovenska novela preštevno. Jezik in Slovstvo, 59(2-3), 129-138. https://doi.org/10.4312/jis.59.2-3.129-138