Kernc, B. (2024). Preoblikovanje slovenske narodne identitete v diskurzu slovenskih medijskih besedil v prvih letih po drugi svetovni vojni. Jezik in Slovstvo, 60(2), 125-139. https://doi.org/10.4312/jis.60.2.125-139