Bešter Turk, M. (2024). Dejanski in želeni vpliv monografij Leopoldine Plut Pregelj na poslušanje v slovenski šoli. Jezik in Slovstvo, 60(3-4), 123-129. https://doi.org/10.4312/jis.60.3-4.123-129