Bjelčevič, A., & Pezdirc Bartol, M. (2024). Uvodnik: Profesorju Jožetu Koruzi, "enemu tistih, ki naredijo vse okrog tebe znosnejše". Jezik in Slovstvo, 61(3-4), 3-5. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17711