Toporišič, T. (2024). Jože Koruza, sodobna slovenska dramatika in gledališče. Jezik in Slovstvo, 61(3-4), 121-129. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17723