Vizjak Puškar, N. (2024). Priredbe in skrajšave literarnih besedil, primerne za otroke z okvaro sluha ter otroke z govorno-jezikovnimi motnjami. Jezik in Slovstvo, 62(4), 3-16. https://doi.org/10.4312/jis.62.4.3-16