Toroš, A., & Zanardi, T. (2024). Pesmi v ilegalnih goriških publikacijah v obdobju med vojnama. Jezik in Slovstvo, 62(4), 97-108. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17759