Žavbi Milojević, N. (2024). Didaskalije in njihova uresničitev v gledališki uprizoritvi Cankarjevih Hlapcev. Jezik in Slovstvo, 62(4), 109-121. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17761