Zavašnik, N. (2024). Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov Slovanski jeziki v šolstvu, znanosti, literaturi in kulturi. Jezik in Slovstvo, 62(4), 125-126. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17763