Tivadar, H. (2024). Položaj slovenskega govora skozi prizmo stavčne fonetike – aktualizacija opisa osnovnih besedilnofonetičnih parametrov. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 7-24. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17777