Gaberšček, N. (2024). Merjenje določenih vidikov skladenjske kompleksnosti v pisnih besedilih slovenskih osnovnošolcev. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 139-156. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17787