Rath, A. (2024). Skladenjski položaj prvine pa pri prevajanju v nemščino. Jezik in Slovstvo, 63(2-3), 237-244. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17793