Virant, Špela. (2024). Etično versus politično korektno: kontroverze v sodobni literarni vedi. Jezik in Slovstvo, 63(4), 87-99. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17805