Mileva Blažić, M. (2024). Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli (2011) v luči sodobnih pogledov na pouk mladinske književnosti. Jezik in Slovstvo, 64(1), 11-19. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17808