Medved Udovič, V. (2024). Književni pouk v osnovni šoli med tradicijo in sodobnostjo. Oživljanje žanrov slovstvene folklore pri mladih bralcih. Jezik in Slovstvo, 64(1), 29-38. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17810