Žbogar, A. (2024). Slovensko ljudsko slovstvo in antična književnost pri pouku književnosti. Jezik in Slovstvo, 64(2), 31-40. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17821