Dosoudilová, M. (2024). Ocene in poročila: Zdeňka Kohoutková: Češko glasoslovje, besedotvorje in oblikoslovje: delovni zvezek. Jezik in Slovstvo, 64(2), 113-114. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17828