Šivic Dular, A. (2024). Slavistika na Univerzi v Gradcu in slovenski doktorji filozofije 1870–1919. Jezik in Slovstvo, 65(2), 3-21. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17852