Vogel, J. (2024). Kritična sporazumevalna zmožnost – osrednji koncept sodobnega pouka prvega jezika. Jezik in Slovstvo, 66(1), 3-16. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17883