Vlahovič, L. (2024). Jezikovnostilistična primerjava dveh slovenskih prevodov Flaubertove Madame Bovary in vprašanje zastaranja prevodov. Jezik in Slovstvo, 66(1), 103-120. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17890