Petek, T. (2024). Pravopisna ozaveščenost učiteljev razrednega pouka – zgled na poti do višje pismenosti vseh učencev (pedagoško-kodifikacijski vidik). Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 37-54. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17896