Lengar Verovnik, T. (2024). Velika zańćetnica: med odslikavanjem stvarnosti, jezikovnim sistemom in pravopisnim dogovorom. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 55-66. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17897