Žele, A. (2024). Predložna raba in njene skladenjskopomenske vloge znotraj stilističnih in normativnih možnosti. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 81-92. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17899