Mirtič, T. (2024). Nekaj naglasnomestnih značilnosti sodobne knjižne slovenščine. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 117-128. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17902