Labroska, V., & Subiotto, N. (2024). Pravorečna in pravopisna norma v makedonščini – aktualno stanje. Jezik in Slovstvo, 66(2-3), 193-202. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17911