Leben, A. (2024). Koroška in Slovenci v luči romanopisja ali o koroškem slovenskem in nemškem romanu. Jezik in Slovstvo, 69(1-2), 123-134. https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.123-134