FERBEŽAR, Ina. »Izrekam zvestobo moji novi domovini Republiki Sloveniji …«: testiranje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika v Sloveniji. Jezik in slovstvo, Ljubljana, SI, v. 57, n. 3-4, p. 29–45, 2024. DOI: 10.4312/jis.57.3-4.29-45. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17551.. Acesso em: 24 jun. 2024.