GABERŠČEK, Neža. Merjenje določenih vidikov skladenjske kompleksnosti v pisnih besedilih slovenskih osnovnošolcev. Jezik in slovstvo, Ljubljana, SI, v. 63, n. 2-3, p. 139–156, 2024. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17787.. Acesso em: 13 jun. 2024.