MEDVED UDOVIČ, Vida. Književni pouk v osnovni šoli med tradicijo in sodobnostjo. Oživljanje žanrov slovstvene folklore pri mladih bralcih. Jezik in slovstvo, Ljubljana, SI, v. 64, n. 1, p. 29–38, 2024. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17810.. Acesso em: 18 jun. 2024.