Haramija, Dragica. 2022. „Branje Mladinskih Leposlovno-Informativnih Knjig Pri različnih Predmetih V Osnovni šoli“. Jezik in Slovstvo 67 (1-2):49-62. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.49-62.