Javor Briški, Marija. 2022. „Nemška književnost Na Slovenskem Od 11. Do 16. Stoletja“. Jezik in Slovstvo 67 (1-2):79-105. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.79-105.