Zupan Sosič, Alojzija. 2022. “Osrednji Simboli V Cankarjevem Romanu Hiša Marije Pomočnice”. Jezik in Slovstvo 67 (1-2): 183-96. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.183-196.