Mlačnik, Primož. 2022. “Udomačeni Slovenci V Detektivskih Romanih Avgusta Demšarja”. Jezik in Slovstvo 67 (3): 5-15. https://doi.org/10.4312/jis.67.3.5-15.