Kavalir, Monika. 2023. “Prevodni Premiki V Bivanjskih Stavkih: O samostalniškosti angleščine in Glagolskosti slovenščine”. Jezik in Slovstvo 68 (1): 53-66. https://doi.org/10.4312/jis.68.1.53-66.