Riman, Barbara, and Sonja Novak Lukanović. 2023. “Slovenski Jezik in Vloga učiteljev Slovenskega Jezika Na Hrvaškem”. Jezik in Slovstvo 68 (1): 19-33. https://doi.org/10.4312/jis.68.1.19-33.