Zupančič, Teja. 2023. “Raba Polstavkov V Prevodih Vernovega Romana V Osemdesetih Dneh Okoli Sveta”. Jezik in Slovstvo 68 (2): 43-55. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.43-55.