Tivadar, Hotimir. 2023. “Retorični Vidik Sodobne slovenščine in Javnega Nastopanja V današnjem Globalnem Svetu S stališča sovražnega Govora”. Jezik in Slovstvo 68 (4): 5-27. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.5-27.