Gantar, Polona, Mija Bon, Magdalena Gapsa, and Špela Arhar Holdt. 2023. “Šolar-Eval: Evalvacijska množica Za Strojno Popravljanje Jezikovnih Napak V Slovenskih Besedilih”. Jezik in Slovstvo 68 (4): 89-108. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.89-108.