Ilc, Gašper, and Andrej Stopar. 2024. “Angleški končni -E in Slovenski Pravopis”,. Jezik in Slovstvo 49 (5): 25-31. https://doi.org/10.4312/jis.49.5.25-31.