Novak Popov, Irena. 2024. “»Pozabljena« Slovenska pričevanja Iz vélike Vojne”. Jezik in Slovstvo 50 (1): 9-24. https://doi.org/10.4312/jis.50.1.9-24.