Bošnjak, Blanka. 2024. “Pregled Tipologije Sodobne Slovenske Kratke Proze (osemdesetih in Devetdesetih Let 20. Stoletja)”. Jezik in Slovstvo 50 (6): 43-61. https://doi.org/10.4312/jis.50.6.43-61.