Stritar, Mojca. 2024. “Merila Za Oblikovanje Korpusov Usvajanja Tujega Jezika”. Jezik in Slovstvo 51 (5): 59-74. https://doi.org/10.4312/jis.51.5.59-74.