Kodre, Petra. 2024. “Južnoslovansko Kulturno zbliževanje V Berilih Za Osmo Leto šolanja Po Razpadu Avstro-Ogrske”. Jezik in Slovstvo 51 (6): 47-54. https://doi.org/10.4312/jis.51.6.47-54.