Jarnovič, Urška. 2024. “Diskurzivne značilnosti Sms-Ov”. Jezik in Slovstvo 52 (2): 61-79. https://doi.org/10.4312/jis.52.2.61-79.