Pisanski Peterlin, Agnes. 2024. “Raziskave Metabesedilnosti V Uporabnem Jezikoslovju: Pregled področja in Predstavitev Raziskovalnega Dela Za slovenščino”. Jezik in Slovstvo 52 (3-4): 7-19. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17400.