Ferbežar, Ina, and Marko Stabej. 2024. “Razumeti Razumevanje”. Jezik in Slovstvo 53 (1): 15-31. https://doi.org/10.4312/jis.53.1.15-31.