Dukič, Davorin. 2024. “Poimenovanja Argumentacije V referenčnem Korpusu FidaPLUS”. Jezik in Slovstvo 54 (5): 41-56. https://doi.org/10.4312/jis.54.5.41-56.